FUNDACJA / WSPÓŁPRACA / GALERIA / LUDZIE / MIASTO
Fundacja "#Kultura" powstała w listopadzie 2016 roku, nawiązuje do bogatej i chlubnej tradycji sztuki nowoczesnej, która rozwijała się w Koszalinie po 1945 roku. Jej zadaniem jest pielęgnacja tej tradycji, monitorowanie jej zasobów materialnych, wspomaganie i tworzenie warunków do rozwoju nowoczesnego języka sztuki w skali lokalnej i globalnej.

Celem Fundacji jest rozwój i promocja lokalnego środowiska artystów nowoczesnych w Koszalinie.
Chcemy tworzyć miejsce otwarte na ludzi oraz pomysły, by wspierać i promować inicjatywy obywatelskie, sztukę, muzykę, dizajn i rzemiosło. Naszym wiodącym projektem jest Galeria Scena, którą od kwietnia 2017 roku fundacja poprowadzi w ramach realizacji zadania publicznego. Oczkiem w naszej głowie jest koszaliński dizajn - doceniamy sukcesy i znaczenie projektantów, Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej i całego "przemysłu kreatywnego", który może być kołem zamachowym dla ukształtowania nowoczesnej tożsamości miasta - dlatego stawiamy na Koszalińskie Targi Sztuki i Dizajnu.

W perspektywie długodystansowej będziemy dążyć do realizacji kilku projektów, które powinny wpisać się w
strategię polityki kulturalnej Koszalina na najbliższe dekady. Naszym projektem "marzeniem" jest powołanie i budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Koszalinie - urzeczywistnienie pomysłu Mariana Bogusza z 1963 roku - który, mimo upływu lat, wydaje się być coraz bardziej aktualny. Wiąże się to z obowiązkiem monitorowania Kolekcji Osieckiej, która jest dobrem kultury narodowej, prowadzenia akcji promocyjnej i edukacyjnej oraz działań skupiających przyjaciół tej idei.


Zarząd Fundacji


Ryszard Ziarkiewicz - szef Galerii Scena, prezes Fundacji "#Kultura". Muzealnik, historyk sztuki, krytyk, wydawca, redaktor naczelny „Magazynu Sztuki”.
Katarzyna Koperkiewicz 
– członkini zarządu Fundacji "#Kultura". Kuratorka Galerii Scena, projektantka, animatorka kultury, miejska aktywistka.
Łukasz Waberski
– członek zarządu Fundacji "#Kultura". Projektant, typograf, animator.  

 

 

foto: Izabela Rogowska

Rada Fundacji


Zdzisław Pacholski – przewodniczący rady fundacji. Artysta fotograf, członek ZPAF.
Walentyna Orłowska 
- członkini rady fundacji. Historyczka sztuki.
Andrzej Ciesielski
 – członek rady fundacji. Przedstawiciel neoawangardy.

Zdzisław Pacholski

Walentyna Orłowska

Andrzej Ciesielski

 

 

Fundacja #Kultura
fundacja@hasztagkultura.pl
tel. 781 262 156
Miejsce prowadzenia działalności
ul. W. Andersa 24/4
75-950 Koszalin
Siedziba Fundacji "#Kultura"
ul. Fijałkowskiego 6
75-385 Koszalin

KRS 0000649395
NIP 669 253 10 75
REGON 365945960